BEYİN TÜMÖRLERİDoç. Dr. Güner Menekşe Created: 2019-01-10 14:21:24
View Count: 1450

BEYİN TÜMÖRLERİ

Beyin Tümörü Nedir? Beyin tümörü, gerek beynin kendi hücrelerinden (primer), gerek ise vücudun başka bir bölgesinde ortaya çıkan kanserli hücrelerin beyne sıçraması ile (sekonder-metastaz) gelişebilen kontrolsüz hücre büyümesi olarak tanımlanır. Beynin kendi hücrelerinden oluşan primer beyin tümörleri iyi huylu (benign) ya da kötü huylu (malign) olabilmektedir.

BEYİN TÜMÖRLERİ

BEYİN TÜMÖRLERİ

cZw7ck.jpeg

Beyin Tümörü Nedir?

Beyin tümörü, gerek beynin kendi hücrelerinden (primer), gerek ise vücudun başka bir bölgesinde ortaya çıkan kanserli hücrelerin beyne sıçraması ile (sekonder-metastaz) gelişebilen kontrolsüz hücre büyümesi olarak tanımlanır. Beynin kendi hücrelerinden oluşan primer beyin tümörleri iyi huylu (benign) ya da kötü huylu (malign) olabilmektedir.

Beyin Tümörlerinin Belirtileri Nelerdir?

jY4G4X.jpg

Gerek iyi, gerek kötü huylu beyin tümörleri belirli bir boyuta eriştiği zaman, kafa içi basıncını artırarak belirtiler vermeye başlarlar. Baş ağrısı, bulantı ve kusma, epilepsi nöbetleri (havale geçirme), bilinç bulanıklığı gibi genel bulgulara ek olarak, tümörün beyinde bulunduğu bölgeye bağlı olarak; kol veya bacaklarda güçsüzlük, yüz felci, kişilik değişiklikleri, görme bozukluğu, çift görme, konuşma bozukluğu ve okuma, yazma ve hesap yapma gibi bazı yeteneklerde bozulma, dengesizlik, kulakta çınlama, hormonal bozukluklar ve buna bağlı belirtiler (el ve ayaklarda büyüme, göğüsten süt gelmesi, adet düzensizliği, erken puberte, aşırı kilo alma vb.) görülebilir.

Beyin tümörüne ait olabilecek bu belirtilerden herhangi birini bile fark ederseniz mutlaka bir sağlık merkezine başvurarak Beyin ve Sinir Cerrahisi veya Nöroloji uzmanına görünmelisiniz. Günümüzde giderek artan sayıda tespit edilen beyin tümörlerinde tedavinin başarısı için tam donanımlı bir sağlık merkezi, tecrübeli cerrahi ekip ve multi-disipliner tedavi anlayışı oldukça önemlidir.

Lokman Hekim Akay Hastanesi, Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Bölümünde modern tıbbın ışığı altında,güncel tedavi yöntemleri ve ileri düzey teknoloji olanakları kullanılarak her türlü beyin tümörü operasyonu başarı ile uygulanmaktadır.

Beyin Tümörleri için Risk Faktörleri Nelerdir?

Risk faktörü, beyin tümörü gibi bir hastalığa yakalanma şansınızı etkileyen bir şeydir. Farklı kanser türleri için farklı risk faktörleri tanımlanmıştır. Örneğin; Sigara gibi bazı risk faktörleri değiştirilebilir risk faktörü kabul edilirken, yaş, cinsiyet, aile öyküsü gibi faktörler değiştirilemez.

Ancak bir veya birkaç risk faktörüne sahip olmak, her zaman bir kişinin hastalığı alacağı anlamına gelmez. Yine, herhangi bir risk faktörü olmaması, o kişide beyin tümörleri gelişmeyeceğianlamına gelmez.

Beyin tümörlerinin çoğu bilinen herhangi bir risk faktörü ile bağlantılı değildir ve açık bir nedeni yoktur. Ancak beyin tümörü riskini artırabilecek bazı faktörler vardır. Bunlar, ileri yaş, radyasyon maruziyeti, ailede beyin tümörlü hasta öyküsü, zayıflamış immün sistem, viral enfeksiyonlar, cep telefonu kullanımı, bazı kimyasal maddelere maruziyet (vinil klorür, petrol ürünleri gibi), yüksek elektromanyetik alanlara maruziyet gibi faktörlerdir.

Beyin Tümörü Çeşitleri

Primer beyin tümörleri beyin destek hücreleri, sinir hücreleri, beyinde yer alan hormon salgılayan bezler ve beyni çevreleyen beyin zarlarından köken alabilir.Beynin primer tümörleri iyi veya kötü huylu olabilir. En sık görülen iyi huylu tümörler “Meningioma” iken, en sık görülen kötü huylu tümörler “Glioma” dır.

Daha az sıklıkta görülen tümörler ise: Akustik schwannom (Sinir kılıfı tümörleri), hipofiz bezi tümörleri, pineal bez tümörleri, epandimomlar, kraniofarengiomlar, lenfoma ve germ hücreli tümörlerdir.

Sekonder beyin tümörleri (Beyin Metastazları) vücudun bir başka organındaki kötü huylu kanser hücrelerinin beyine ulaşması ile meydana gelir.En sık Akciğer kanseri, meme kanseri, böbrek ve cilt kanserlerinde görülmektedir.

Beyin Tümörü Tanısı Nasıl Konulur?

Beyin tümörlerinin erken tanısı oldukça önemlidir. Tam donanımlı bir sağlık merkezinin tercihi hem tanı hem de tedavinin başarısını etkiler. Beyin dokusunun ve tümörlerinin değerlendirilmesinde en kıymetli görüntüleme yöntemi Manyetik Rezonans Görüntüleme yani kısaca “MR” dır. Ancak yine de kesin tanı tümörden alınacak dokuların patoloji laboratuarında incelenmesi ile konulur.

Günümüzde Difüzyon MR, DTI MR, Fonksiyonel MR, Perfüzyon MR ve MR spektroskopi gibi ileri MR teknikleri ile beyin tümörlerini yaygınlığı, türü, metabolik- biyokimyasal yapısı, konuşma, görme ve hareket merkezleri ile olan ilişkileri değerlendirilebilmektedir. İleri MR görüntüleme yöntemleriyle elde edilen veriler, tedavinin planlanması ve hastaya uygun yaklaşımın belirlemesine yardımcı olur.

Hastalarda kontrast madde verilerek yapılan “BT anjiyografi”, “MR anjiografi” gibi tetkikler beyin tümörlerinin beyin damarları ile olan ilişkisini gösterir.

Ayrıca 3 boyutlu (3D) Bilgisayarlı Tomografi (BT) görüntüleme ile kafatası ve beyin dokusu detaylı olarak değerlendirilebilir.

Lokman Hekim Akay Hastanemizde tanı amacıyla en son teknolojiye sahip MR ve BT görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır.

6xOBcl.jpg

Beyin Tümöründe Tedavi

Beyin tümörlerinin tedavisindeki amaç hastanın yaşam kalitesini bozmadan tümörle mücadele etmek ve beklenen yaşam süresini uzatmaktır. Beyin tümörünün tedavisi tümörün cinsine, bulunduğu bölgeye, tümörün boyutuna, hastanın yaşına, hastanın genel durumuna ve tercihine bağlıdır.

Cerrahi tedavi

XnrejI.jpeg

Beyin tümöründe esas olan tümörün mikro cerrahi yöntemle tamamen çıkarılmasıdır. Eğer beyin tümörü ameliyat ile ulaşılabilir bir yerde ise, beyin cerrahı tümörü tamamen çıkartmayı amaçlar. Bazı durumlarda tümör beyin dokusundan kolay ayrılır, sınırları belirgindir ve tamamen çıkarılır. Bazen ise tümör çevresindeki beyin dokusundan kolay ayrılmaz veya beyindeki hassas bölgelerin yakınında bulunur (Örneğin, göz sinirine yapışmış bir tümör ameliyatında görme kaybı riski vardır) ve bu da ameliyatı riskli kılar. Bu gibi durumlarda tümör güvenli sınırlarda temizlenir.

Bazı durumlarda ise tümörün tamamen çıkarılması mümkün değildir veya tümörün yerleşim yeri ameliyatı çok riskli kılmaktadır. Bu durumlarda ise “Biyopsi” denilen tümörden küçük bir örnek alma yöntemi uygulanır. Alınan parçadan patoloji incelemesi yapılır ve sonraki tedaviler ona göre planlanır.

Beyin tümörü tedavisi için seçilen hastanenin ileri teknoloji kullanıyor olması oldukça önemlidir. Lokman Hekim Akay Hastanesi olarak Beyin Cerrahi ameliyatlarında; Yüksek Kaliteli Operasyon Mikroskobu, Nöronavigasyon, Nöromonitorizasyon, İntraoperatif Ultrasonografi, Nöroendoskopi, Ultrasonik Aspiratör gibi teknolojik imkânlar kullanılarak operasyonlar başarılı bir şekilde yapılmaktadır.

Radyasyon tedavisi (Radyoterapi)

Tümör hücrelerini öldürmek için X ışınları veya proton gibi yüksek enerjili ışınlar kullanılır. Günümüzde radyoterapi genellikle vücudun dışındaki bir makineden uygulanır. Geçmişte tümör içi radyoaktif madde (brakiterapi) uygulamaları da yapılmıştır. Radyoterapi tüm beyin dokusuna uygulanabileceği gibi, sadece tümör bölgesine de uygulanabilmektedir.

Tüm beyine radyasyon uygulaması en sık beyne vücudun başka bir bölgesinden yayılan kanser metastazları ve beyindeki birden fazla tümör olgularında tedavi amacıyla kullanılır.

Stereotaktik Radyocerrahi ( Gama Knife – Gama Bıçağı )

Bu tedavi yönteminde, beyin tümörlü hastaların kafatasına stereotaktik çerçeve adı verilen metal bir çerçeve sabitlenir ve kafatası içindeki etki etmesi istenilen bölgeye odaklanmış olarak radyasyon verilir. Klasik radyoterapiden farkı; radyoterapide daha geniş bir alana birkaç seansta radyasyon verilirken, Gamma Knife yönteminde hedeflenen tümör bölgesine tek bir seansta radyasyon verilir. Böylelikle etraftaki normal beyin dokusu büyük oranda radyasyondan korunabilir. Bu yöntem beynin iyi ve kötü huylu tümörü olan uygun olgularda güvenle uygulanabilmektedir.

CyberKnife ( Siber Bıçak): Bu yöntemde, beyin tümörlü hastaların kafatasına herhangi bir çerçeve takılmadan, robotik bir cihaz kullanılarak radyasyon demetleri 1200’ün üzerinde farklı açıdan hedefe odaklanır.

Gama Knife ve Cyber Knife gibi radyocerrahi uygulamaları, özellikle boyutu 3 cm ve altında olan tümörlerde tercih edilmektedir.

Kemoterapi

Kemoterapi kısaca tümör hücrelerinin ilaç ile öldürülmesi olarak tanımlanır. Beyin tümörlerinde diğer birçok kanserlerden farklı olarak kemoterapi kullanımı sınırlı olsa da birçok kemoterapi ilacı tümörün tipine bağlı olarak kullanılabilir. Bu ilaçlar hap şeklinde ağızdan alınabilir veya bir damar içine enjekte edilebilirler (intravenöz). Beyin tümörlerini tedavi etmek için en sık kullanılan kemoterapi ilacı, hap olarak alınan temozolomittir (Temodal®).


This post has been written by Doç. Dr. Güner Menekşe and viewed 1450 times.


Comments

Loading...